De Belgische kunstenares Chantal Delporte (1967, Bergen) studeerde Beeldende Kunst/Binnenhuisarchitectuur aan de École supérieure des Arts Saint-Luc in Brussel. Ze ontwikkelde echter al snel interesse in het werken met glas en na haar afstuderen, besluit ze zich te verdiepen in

de verschillende bewerkingstechnieken voor dit bijzondere materiaal. Ze start haar ontdekkingstocht aan de École des Métiers d’art du Hainaut, waar ze leert werken met koud glas. In 1992 begint ze aan een 3-jarige opleiding aan het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) in Mechelen. Tegelijkertijd volgt

ze verschillende, o.a. door het Glasmuseum georganiseerde, cursussen aan de Zomeruniversiteit in het Noord-Franse Sars-Poteries. Ze ontmoet in die periode grote namen uit de modern glaskunst, zoals Jaromir Rybak, Udo Zembok, Michele Perozini, Joan Crous, Etienne Leperlier… stuk voor stuk glaskunstenaars die bekendheid genieten vanwege hun meesterschap op het gebied van de twee technieken, waarin Chantal Delporte zich verder zal bekwamen : fusing en het werken met glaspasta.

En om haar passie voor het werken met glas te delen, organiseert en geeft ze ook verschillende workshops. Daarnaast neemt ze het initiatief voor de creatie en ontwikkeling van de workshop ‘Glas’ aan de École des Arts de Braine-l’Alleud, de school waaraan ze sinds 2005 is verbonden. Chantal Delporte is, in de hedendaagse Belgische glaskunst, een persoonlijkheid waar je niet omheen kunt ; niet in de laatste plaats vanwege haar betrokkenheid in het onderwijs op het gebied van werken met glas, de organisatie van verschillende events rondom glas, en haar enorme inzet voor BeCraft, een international promotieplatform voor Belgische kunstenaars.

Voor haar werk laat Chantal Delporte zich inspireren door het levensverhaal van bomen, vanaf hun oorsprong tot hun einde, en ook door wat bomen verbeelden voor de mensheid. Zo worden ze beschouwd als een symbool van kracht, wijsheid, vruchtbaarheid en een eeuwigdurende vernieuwing…van het leven. Takken, twijgjes, (boom)wortels, … vormen dan ook aan de basis van de creaties van Chantal Delporte. Dankzij de intrinsieke eigenschappen van glas, slaagt ze erin deze vluchtige momenten van leven te vereeuwigen, vangt ze de broosheid van het kortstondige in de oneindigheid van het materiaal. Met haar werk neemt ze ons mee in haar fantasiewereld en maakt ze ons bewust van de esthetische, organische, symbolische en zintuiglijke rijkdom die bomen bezitten. Ze vertelt ons het hele verhaal ; het verhaal van de evolutie… en dat van onze relatie tot de natuur. Met het werk ‘Cubes’ trekt Chantal Delporte een parallel tussen de eigenschappen van mensen en die we aan bepaalde soorten toekennen. De broosheid van de vertakte twijgjes in ‘Bestiaires’ en ‘Inflorescences’ herinnert ons aan wat alle leven op aarde met elkaar verbindt : het DNA-vezel. De gelijkenis in ‘Xylème’ en ‘Circonvolution’ met het menselijke bloedvatenstelsel en een uitgebreid, onderaards netwerk van onderling vertakte boomwortels, is ronduit verbluffend. Het werk ‘Inflorescence’ herinnert ons eraan dat ook uit de dood nieuw leven kan ontstaan, met andere woorden: de natuur heeft altijd het laatste woord.

Chantal Delporte wil ons met haar werk aanmoedigen respect te hebben voor al wat leeft. De mens leefde duizenden Jaren lang in perfecte harmonie met het woud. Zo wordt in tal van oeroude tradities verwezen naar een ‘wereldboom’ die via de wortels de verbinding vormde tussen de ‘onderwerelden’, de aarde en de hemel; het woud werd als heilig gezien. Totdat de mens het woud respectloos begon te vernietigen. In minder dan een eeuw tijd, met de opkomst van de industrialisatie, heeft de mens al bijna 80% van alle oerwouden op aarde vernietigd. En daarbij vormen bomen en bossen niet alleen een onuitputtelijke inspiratiebron voor de wetenschap, maar ook voor verhalen, van de meest lieflijke tot de meest gruwelijke. Ze inspireren ons tot nadenken, nodigen uit tot wegdromen en brengen ons in verrukking. Chantal Delporte wil ons met haar werk opnieuw in verbinding brengen met al wat leeft, wil ons leren hoe we opnieuw in harmonie kunnen leven met de- ons omringende bomen en dieren, ons ecosysteem, waarvan wij denken dat we er niet langer afhankelijk van zijn…. echt waar ? ! Heel subtiel, als een klein duimpje, strooit ze kleine kruimels die een essentiële boodschap vormen; de noodzaak om nu te handelen, om de aarde te redden… en daarmee onszelf. Chantal Delporte, een- een onopvallende geëngageerde kunstenare ? Dacht het niet…

De tentoonstelling is open van 22.09.2023 tot 10.03.2024

Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

GLASMUSEUM

Bois du Cazier

Rue du Cazier, 80 – 6001 Marcinelle

Info + 32 (0) 496 599 214 – mdv@charleroi.be