LEERKRACHTEN

KUNST, GESCHIEDENIS EN TECHNIEK VAN HET GLAS...

VAN DE OUDHEID TOT HEDEN

DE EDUCATIEVE EN CULTURELE DIENST

Het Glasmuseum leeft dankzij de betrokkenheid van het publiek bij de ontmoeting met het glas als materiaal. Het is ook een plaats waar de herinnering aan de geschiedenis van het glas in Wallonië en zijn bijdrage tot de economische ontwikkeling en identiteit van de regio levendig wordt gehouden. Kunst, geschiedenis en techniek: rond deze 3 pijlers werden de collecties opgebouwd. Zij tellen meer dan 6000 stukken glas en gereedschappen en beslaan een zeer lange periode, van het Myceense tijdperk tot de dag van vandaag.

Zijn educatieve en culturele dienst heeft als taak de collecties, het materiaal en zijn ontwikkeling meer bekendheid te geven door middel van diverse acties, uitwisselingen en ontmoetingen. Hij biedt algemene en thematische rondleidingen aan, evenals workshops vanuit verschillende invalshoeken, van ludiek tot wetenschappelijk, bestemd voor kleuter- basis- en middelbare scholen.

Het zicht verscherpen, analyseren, vergelijken, artistieke emotie opwekken en creativiteit ontwikkelen zijn de belangrijkste doelstellingen van deze dienst.

FROM NURSERY TO PRIMARY

VISIT FOR SECONDARY SCHOOL

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright charleroi-museum.be
has been added to the cart. View Cart