REMY VAN DEN ABEELE (Dampremy, 1918 – Soignies, 2006)

Het Museum voor Schone Kunsten streeft ernaar belangrijke kunstenaars die een band hebben met het streek te promoten en koos er deze zomer voor de uit Dampremy afkomstige kunstenaar Rémy Van den Abeele (1918 – 2006), die 10 jaar geleden overleed, onder de kijker te brengen.

 Ik ben rechtstaand, langs voren, op de punten van de tenen tot de schilderkunst gekomen. En ik zal rechtstaand, ruggelings en op de punten van de tenen weer weggaan. RVDA

Een selectie van een dertigtal stukken zal in de Museumruimten tentoongesteld worden..

Hoofdzakelijk aan de hand van werken in bruikleen afkomstig van de familie van de kunstenaar en van het Museum van de Famenne (Marche-en-Famenne opent binnenkort een museum gewijd aan het werk van Remy Van den Abeele) alsook van werken uit de collecties van het Museum voor Schone Kunsten zelf, zal deze tentoonstelling aan het publiek de gelegenheid bieden om deze talentvolle kunstenaar met een opmerkelijke techniek, die van de jaren ’50 tot het prille begin van de 21ste eeuw een bijzondere plaats in de Belgische kunstproductie innam, opnieuw te ontdekken.

Miskend door het grote publiek, discreet en ver van de officiële circuits, toont Remy Van den Abeele een naar surrealisme neigende wereld, zowel hyperrealistisch als doordrongen van spiritualiteit. Doorheen de diverse “periodes” – blauw, bruin, wit – die zijn werk een zeker chronologisch ritme geven, toont het Museum een onopvallend parcours, dat dan wel elliptisch mag zijn, maar ongetwijfeld een aan de kunst gewijd welgevuld leven oproept waarin zijn creatieve aanpak volledig tot ontplooiing kwam. Tussen de onbetwiste liefde voor het materiaal en de onbedwingbare angst voor de Mens en zijn toekomst, tussen een aangescherpte zin voor het theatrale en een spirituele zoektocht, leiden de werken van Rémy Van den Abeele tot de ontdekking van een “droomwereld”, die niettemin nauw aanleunt bij onze eigen tijd. 

  Dit eerbetoon wordt georganiseerd met de gewaardeerde bijdrage van Chantal, Claudine en Jean-Pol Van den Abeele, de kinderen van de kunstenaar, van Alexandre Van den Abeele, zijn kleinzoon, van privépersonen die werken in bruikleen gaven, van het Museum van de Famenne, van de Stad Marche-en-Famenne, van de Stad Soignies en van de Culturele Diensten van de Provincie Henegouwen.

Met de steun van de vzw “Les Amis des Musées de la Ville de Charleroi”

EEN BLIK OP DE COLLECTIES: RENE MAGRITTE (Lessines, 1898 – Schaarbeek, 1967)

Het Museum voor Schone Kunsten dat op dit ogenblik 8 werken van René Magritte bewaart, zal vanaf de lente 2016 een uitzonderlijk werk in depot krijgen van de vzw Domaine régional Solvay – Château de La Hulpe. “L’empire de la réflexion”, dat momenteel door de Waalse Regering wordt bewaard, zal vanaf 21 mei een erg mooie aanvulling vormen van de verzameling die in de aan de permanente collecties gewijde museumruimten aan het publiek wordt voorgesteld. Dit werk, dat van 1938 dateert, zal ertoe bijdragen een nog preciezer beeld op te roepen van de productie van de kunstenaar vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het einde van de jaren ’50. Ter gelegenheid van dit depot, zal de Educatieve en Culturele Dienst van het Museum een brochure uitgeven van de hand van mevrouw Julie Waseige, onderzoekster verbonden aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, alsook een Ontdekkingsboekje, bestemd voor gezinnen.

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Palais des Beaux-Arts
Place du Manège
6000 CHARLEROI