Het Museum voor Schone Kunsten van Charleroi sluit zich aan bij de herdenkingen van de Oorlog 14-18 met de tentoonstelling ROTOORLOG, die de meeste hedendaags visuele praktijken combineert om het beeld van de oorlog vandaag en de menselijke rampen die hij veroorzaakt op te roepen.

Oorlog werd lange tijd als een kunst beschouwd. Zijn waarden werden lange tijd geprezen, zijn opofferingen opgehemeld, zijn voordelen toegejuicht en zijn belangrijke figuren met roem overdekt. Hoewel er in onze tijd anders naar gekeken wordt en oorlog andere vormen aanneemt, zijn de gevolgen ervan nog steeds dezelfde als in het duistere verleden. Nu wij aan het begin van de 21ste eeuw staan, net honderd jaar na de “allerlaatste keer”, na ontelbare herdenkingen, excuses en blijken van vergiffenis, na holle en nog erg recente uitspraken van “dit nooit meer”, is oorlog nog steeds een centraal gegeven in ons bestaan.  Het is paradoxaal dat oorlog praktisch gesproken deel is gaan uitmaken van ons dagelijks leven, dat oorlog iets verschrikkelijk banaals is geworden dat door de alomtegenwoordige media wordt uitgedragen. ROTOORLOG, een tentoonstelling die in een ruimte-tijdcontinuüm met een menselijke dimensie werd ontworpen door Jacques Cerami (Galerij Jacques Cerami – Couillet), poogt gestalte te geven aan al diegenen die tegenwoordig als nevenschade worden beschouwd, of het nu soldaten, rebellen of gewone burgers zijn. Hier wordt de oorlog gepersonifieerd en krijgt hij een gezicht: dat van een doodsbang kind, van een verminkte GI, van een wanhopige moeder. Alle verschrikkingen wordt samengebald in één ogenblik, namelijk het moment waarop de oorlogsfotograaf in real time verslag uitbrengt over de chaos. Hier vinden we de getuigenissen van de overlevenden, de veteranen die ons doen nadenken over de zin van de gevechten, over een (on)mogelijk geworden “erna”. Hier zien we ook een doodskist met geheven vuist, een vaderlandslievend geraamte. En tot slot herinneren een verwrongen lichaam, soldaten op de grond, een strijdende ruiter ons eraan dat er achter elke oorlogshandeling, achter de cijfers, achter de lijsten en statistieken, gebroken levens schuilgaan… Oorlog heeft altijd een prijs.

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Palais des Beaux-Arts
Place du Manège
6000 CHARLEROI