SLUITING VAN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN VAN CHARLEROI OP 13 JANUARI 2019 / VERHUIS NAAR DE OUDE DEFELD-STALLEN

Ja, het aftellen is reeds begonnen!

Op 13 januari 2019 sluit het Museum voor Schone Kunsten van Charleroi zijn deuren voor het publiek om zijn verhuis voor te bereiden. Het museum maakt zich namelijk klaar om het Paleis voor Schone Kunsten, waarin het sedert 2007 gehuisvest is, te verlaten.

Ten gevolge van deze verhuis, die binnen 1 jaar een feit zou moeten zijn, krijgt het Museum een nieuw onderkomen in een aangepaste ruimte in het Centrum van de Stad: de voormalige Stallen van de Defeld-kazerne gelegen aan de Boulevard Mayence.

Tot nu toe beschikte het Museum voor Schone Kunsten niet over een duidelijk herkenbare behuizing voor zijn exclusief gebruik: zijn reserves, kantoren, vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen waren allemaal ondergebracht op de tweede verdieping van het Stadhuis van Charleroi en vervolgens in de tentoonstellingszalen van het Paleis voor Schone Kunsten.

Het onderbrengen van het Museum in de voormalige Defeld-stallen zal de identiteit van de instelling sterk in de verf zetten. De specifieke museale taken zoals het verzamelen en het bewaren, de studie en het beheer, de tentoonstelling en het openbaar maken van het erfgoed kunnen ten volle tot ontwikkeling komen in een gebouw op maat met een uitzonderlijke geografische ligging.

Ter herinnering, het DEFELD-gebouw is een historisch gebouw dat dateert van 1887.  Het was destijds bestemd voor een cavalerie-eenheid van de rijkswacht er werd later, tot in 2012, door de politie gebruikt. Vandaag de dag bevindt er zich een uitgestrekte open ruimte voor dit gebouw, dat uitgebreid werd met een “tour-signal” (2014) van 60 m hoog, een ontwerp van de internationaal befaamde Franse architect Jean Nouvel. Ernaast, aan de rechterkant, liggen de gebouwen waarin “Charleroi danse” gevestigd is. Binnenkort zal er aan de kant van de boulevard (tussen “Charleroi danse” en de plaats waar zich vroeger de thans afgebroken historische portiek bevond) een brasserie worden ingericht. De vleugel die in het kader van dit project gebruikt zal worden, is de zogenaamde D-vleugel (noord). In dit karaktervolle gebouw uit rode baksteen en blauwe steen, zijn de 2080 m² die door het Museum ingenomen zullen worden verdeeld over 3 niveaus, die ook plaats zullen bieden aan de administratieve ruimten. Wat de museumreserves betreft loopt er momenteel een afzonderlijke studie, met het oog op de verhuis die gepland is in 2022.

De kosten voor het inrichten van de nieuwe ruimten bedragen 1.250.000 € en worden door de Stad Charleroi gedragen.

De studie werd toevertrouwd aan het bedrijf Go. ST. Architecture SC, dat reeds de eerste schetsen heeft uitgevoerd. De aannemer die de werken zal uitvoeren moet nog aangesteld worden.

Het bestek werd voltooid en goedgekeurd door de Gemeenteraad, en de toewijzingsprocedure van de opdracht is lopende.

” Het Museum voor Schone Kunsten weerspiegelt het karakter van onze Stad, stelt Burgemeester Paul Magnette. Zijn artistieke diversiteit in het hartje van een patrimoniaal juweel is opmerkelijk. Het is onze ambitie een nieuwe pagina in de geschiedenis van dit Museum te schrijven door het op te nemen in een visie die Charleroi helpt en blijft voortstuwen naar de toekomst”.

Heel de ploeg staat klaar om de verhuis voor te bereiden.

Vanaf nu zet elke vakgroep zich volledig in om de “gedaanteverwisseling” van het Museum voor Schone Kunsten tot een goed einde te brengen

De wetenschappelijke afdeling staat in voor de voorbereiding van de overbrenging van zowat 3.000 kunstwerken van de collectie naar het nieuwe museum en zorgt voor de preventieve conservatie en fotografische en wetenschappelijke documentatie van de collectie (gezondheidsoverzicht, presentatieoverzicht, controle van de staat van bewaring, enz. …).

De algemene administratie van het Museum houdt zich bezig met de logistieke coördinatie van de verhuis van zowel voorwerpen als personen en houdt toezicht op de structurele en organisatorische veranderingen van de instelling: vorming van het personeel en ontwikkeling van nieuwe beheertools zullen de werking van het museum binnen zijn nieuwe muren verzekeren.

De hoeksteen van het toekomstig museum, de dienstverlening aan het publiek, zal versterkt worden. De culturele bemiddeling vindt nieuwe werkwijzen uit om het publiek te begeleiden en kennis over te dragen: zij werkt nieuwe manieren uit om de bezoekers te onthalen, onderzoekt hoe gemoderniseerde pedagogische hulpmiddelen aangewend kunnen worden en vult het huidig aanbod aan met een hele reeks afspraken aangepast aan de behoeften en smaken van elkeen.

Niettemin zullen er door deze dienst gedurende de sluiting activiteiten “buiten de muren” gehouden worden die zich tot een uiteenlopend doelpubliek richten.  

Het Museum voor Schone Kunsten zal zijn verhuis gepaard laten gaan met een volwaardige communicatiecampagne, om het publiek in te lichten over de vordering van de werken en zal daarmee doorgaan tot op het ogenblik van de opening.

Anderzijds bezint de betrokken dienst zich ook over digitale verlengstukken voor de collectie, over de activiteiten van het museum, maar ook over een grotere zichtbaarheid, met name op de sociale netwerken.

Kortom, heel het personeel van het Museum voor Schone Kunsten zal zich gedurende meerdere maanden volledig toeleggen op het schrijven van een nieuwe pagina in zijn geschiedenis.

Nieuwsgierigen en enthousiastelingen van alle leeftijden, het Museum maakt nu al een nieuwe afspraak met u in de herfst 2022 om (opnieuw) kennis te komen maken met zijn schatten in een nieuwe ontdekkings- en experimenteerruimte!

Photos© Goffart Polomé Architectes

entree_mba
entree_mba